Pages of RK Computer
 
语言
选择界面语言:

Chinese Czech Dutch English French Germany Poland Russian Slovak Spanish
菜单
· 
· 往来
· 下载
· FAQ
· RK Dental laboratory CZ
· RK Invoices CZ
· RK Print Envelopes
· RK Print Envelopes Visual
· RK School Meal Vouchers
· RVKProdejLite
· 销售
· 截图
· Video tutorials
链接
EMPEC

Elektro - Mikšík

количество загрузок программы из каталога SoftHolm.com
Tips (Software)
· Printing Labels from Excel
· Printing Envelopes from Excel
Fix PC problems
· VB.NET URLEncode
往来
Radovan Kraus
obchod@rkcomputer.cz
标志计数器
Start date : 05/16/2013
Flag Counter
软件

程序的名称: Print Envelopes Visual
版本: 4.0.1.1
语言: English,French,Czech,Russian,Slovak,Spanish,Dutch,German,ChineseSimplified,Polish
支持人: Win7 x32,Win7 x64,Windows 8,WinXP
发行版本: 03/25/2014
_Program_Type: Freeware
大小(MB): 5.17
提款: http://www.rksoftwaretools.com/_tiskobalekvisual/PrintEnvelopeVisual_EN_4011.exe
一个多才多艺的印刷名片,信封或标签从Windows程序。有一个地址列表中的程序,您可以创建,编辑或从一般CSV文件导入。有一种可能性,用这个工具,导入地址从雷鸟MS Outlook和其他等方案。此外,这个程序允许您添加自己的信封尺寸的主要格式。
打印的最佳大小是根据打印机设置自动选择。可以旋转和移位所打印的文件,也有可能稍微移动和放置发送者和接收者的地址(边距)。打印发件人地址是可选的。这个程序是能够打印出信封上的一个标志。为了打印地址到了国外,你只是简单地选择您的目的地国家。也有可能打印出不同的文件中的一个表(文本或图片),而在同一时间打印地址板。主要功能摘要:
*邮件列表
*导入和导出(备份)的地址(CSV文件)
*标准和定制的信封和纸张尺寸
*易于选择输出格式根据打印机设置
*地址条目,并根据他们的配售目的地国家标准
*在一个不同的地址,图片等各种纸张的可能性
*可选配打印发件人地址
*可选的字体样式大小和格式
*预览和更多 类类: Business::Office Suites & Tools
过滤katekorie的: Business
分类计划: Business & Finance :: Office Tools
程序的变更: New Languages : Dutch, Germany,Spanish, Poland, Chinese, Russian, French. Implicit Measure Unit mm, only USA INCH.
网址图标: Icon File
关键词: 打印地址,打印信封,打印标签,名片
说明(45): 印刷地址的程序
说明(80): 一个简单的程序打印信封,名片,标签等
说明(450): 一个多才多艺的印刷名片,信封或标签从Windows程序。有一个地址列表中的程序,您可以创建,编辑或从一般CSV文件导入。有一种可能性,用这个工具,导入地址从雷鸟MS Outlook和其他等方案。此外,这个程序允许您添加自己的信封尺寸的主要格式。
程序的名称: Print Envelopes
版本: 3.2.2.9
语言: English,French,Czech,Russian,Slovak,Spanish,Dutch,German,ChineseSimplified,Polish
支持人: Win7 x32,Win7 x64,Windows 8,WinXP
发行版本: 05/16/2013
_Program_Type: Freeware
大小(MB): 4.46
提款: http://www.rksoftwaretools.com/_tiskobalek/PrintEnvelope_EN_3229.exe
一个多才多艺的印刷名片,信封或标签从Windows程序。有一个地址列表中的程序,您可以创建,编辑或从一般CSV文件导入。有一种可能性,用这个工具,导入地址从雷鸟MS Outlook和其他等方案。此外,这个程序允许您添加自己的信封尺寸的主要格式。
打印的最佳大小是根据打印机设置自动选择。可以旋转和移位所打印的文件,也有可能稍微移动和放置发送者和接收者的地址(边距)。打印发件人地址是可选的。这个程序是能够打印出信封上的一个标志。为了打印地址到了国外,你只是简单地选择您的目的地国家。也有可能打印出不同的文件中的一个表(文本或图片),而在同一时间打印地址板。主要功能摘要:
*邮件列表
*导入和导出(备份)的地址(CSV文件)
*标准和定制的信封和纸张尺寸
*易于选择输出格式根据打印机设置
*地址条目,并根据他们的配售目的地国家标准
*在一个不同的地址,图片等各种纸张的可能性
*可选配打印发件人地址
*可选的字体样式大小和格式
*预览和更多 类类: Business::Office Suites & Tools
过滤katekorie的: Business
分类计划: Business & Finance :: Office Tools
程序的变更: New Languages : Dutch, Germany,Spanish, Poland, Chinese, Russian, French. Implicit Measure Unit mm, only USA INCH.
网址图标: Icon File
关键词: 打印地址,打印信封,打印标签,名片
说明(45): 印刷地址的程序
说明(80): 一个简单的程序打印信封,名片,标签等
说明(450): 一个多才多艺的印刷名片,信封或标签从Windows程序。有一个地址列表中的程序,您可以创建,编辑或从一般CSV文件导入。有一种可能性,用这个工具,导入地址从雷鸟MS Outlook和其他等方案。此外,这个程序允许您添加自己的信封尺寸的主要格式。
程序的名称: School Meal Vouchers
版本: 2.0.0.4
语言: English,French,Czech,Russian,Slovak,Spanish,Dutch,German,ChineseSimplified,Polish
支持人: Win7 x32,Win7 x64,Windows 8,WinXP
发行版本: 05/30/2013
_Program_Type: Freeware
大小(MB): 1.78
提款: http://www.rksoftwaretools.com/_tiskstravenek/SchoolMealVouchersPrinter_EN_2004.exe
简单的程序,从Windows打印教育券。该计划为食客手动创建编辑的列表。基本框中,指定的月份和日子你想打印优惠券。从列表中选择的边境,他的优惠券打印。基本功能:外观券,人员名单选择月和日。 类类: Business::Office Suites & Tools
过滤katekorie的: Business
分类计划: Business & Finance :: Office Tools
程序的变更: New Languages : Dutch, Germany,Spanish, Poland, Chinese, Russian, French. Implicit Measure Unit mm, only USA INCH.
网址图标: Icon File
关键词: 打印优惠券,教育券,私人券
说明(45): 打印教育券计划
说明(80): 打印教育券计划
说明(450): 打印教育券计划
程序的名称: RVKProdejLite
版本: 1.0.1.7
语言: Czech,Slovak,German,Polish
支持人: Win7 x32,Win7 x64,Windows 8,WinXP
发行版本: 10/16/2016
_Program_Type: Shareware
大小(MB): 4.19
提款: http://www.rkcomputer.cz/_rvkprodejlite/RVKProdejLite_CZ_1017.exe
Jednoduchý program pro tisk účtenek z jakéhokoliv zařízení s MS Windows. K splnění podmínek pro EET stačí tento program a obyčejná tiskárna v MS Windows. Program pochopitelně zvládá tisk na POS tiskárnu. Lze nastavit zjednodušený režim i běžný, s možností nastavení intervalu, po kterém se program sám pokouší odeslat účtenky. Obsluha je velmi jednoduchá, program vyniká svou jednoduchostí a k tomu účelu do něj nebyly přidány žádné komplikované funkce. Program je funkční jak pro plátce, tak i pro neplátce DPH.
Program má k dispozici následující nastavení:
*Základní údaje firmy
*Účetní rok
*Nastavení sazeb DPH
*Nastavení výchozí sazby DPH
*Port platebního terminálu
*Tiskárna (tiskárna POS a její název)

Nastavení základních parametrů EET:
*Nastavení zjednodušeného režimu
*Cesta k souboru s certifikátem
*Heslo k souboru s certifikátem
*Resend platby (interval pro opakování pokusu o odeslání na EET)
*Identifikace provozovny (údaj pro EET)
*Identifikace pokladního zařízení (údaj pro EET)

Program obsahuje ceník nabízeného zboží nebo služeb. Dále pak modul pokladny, modul na seznam účtenek podle data s možností opětovného tisku a odeslání, případně k vydání storna. Dále modul na výmaz dat, případně k vytvoření nového datového souboru a k výběru souboru s databází, se kterou chceme pracovat. Samozřejmostí je modul pro základní nastavení programu. 类类: Business::Office Suites & Tools
过滤katekorie的: Business
分类计划: Business & Finance :: Office Tools
程序的变更: Záporné částky, import adres.
网址图标: Icon File
关键词: EET,Etržby, tisk účtenek EET
说明(45): Program pro tisk účtenek EET
说明(80): Jednoduchý prográmek pro tisk účtenek EET.
说明(450): Jednoduchý program pro tisk účtenek z jakéhokoliv zařízení s MS Windows. K splnění podmínek pro EET stačí tento program a obyčejná tiskárna v MS Windows. Program pochopitelně zvládá tisk na POS tiskárnu. Lze nastavit zjednodušený režim i běžný, s možností nastavení intervalu, po kterém se program sám pokouší odeslat účtenky. Obsluha je velmi jednoduchá, program vyniká svou jednoduchostí a k tomu účelu do něj nebyly přidány žádné komplikované funkce. Program je funkční jak pro plátce, tak i pro neplátce DPH.Design layout by Jakub Dubec and Michal Krajcirovic.
Powered by Copyright © UNITED-NUKE. All Rights Reserved.
所需要的时间来处理的页面 0.10 秒